top of page

Hundreds of Family Nicknames/lakabs of Luricina.Lakabs/nicknames were a common feature of Cypriot life. Lurucina however seemed to be at the forefront of this tradition. Between the period from the late 1700s to the 1970s, the population experienced a large growth of this culture. Some of the nicknames/lakabs were given as a result of peoples trade, habits, peculiarities or just inherited from their families. According to old timers some had meanings and others were just corrupt versions of their real names.


For example if a name was Mehmet then the nickname of Bedi, Mehmetça or Mehemmeçça etc would evolve. Seyit-Ali would be called 'Seido'. Some of the oldest lakabs of the village like Zabuni, Kavukko, Yeromero, Hrisafi, Kazmalevri, Treboyadi, Siliono and Tahura were either replaced by new lakabs or in the case of Kulaklı may have changed to a Greek version of Fgâga. Many old lakabs used Sari instead of Aspri to reflect a person's fair complexion.


The story of how the lakab 'Gatto' (Cat) came about is very interesting as the family were originally known as 'Buttari'. Apparently Osman Yusuf was hiding in the bushes while the police were looking for him. It may have been at dusk, as there was still some light, but one of the police noticed something shining through the bushes, it turned out that Yusuf Osman 'Buttari's' eyes were glittering in the dark.


Thereafter the talk was that "Da ammagya du yallizzan sandon Gatto" (His eyes were shining like those of the cat) and the name stuck. Thereafter the whole family were known as Gatto's. How true the story is can be disputed by some, but some old timers swear this to be a fact. Others like 'Gutsoveli' literally referred to the fact that a leg or arm was crippled.


In all there were over 400 lakabs during this period. It has left a legacy of a unique culture and shaped the character of the people of Lurucina like few villages in Cyprus. The multi-lingual nicknames ranging from Latin, Greek and Turkish have played an important part of Lurucina's local way of life.


As strange as it may seem to the younger generations, one thing important to know is that some have surnames today that are modernised versions of these lakabs/Nicknames. Hopefully some old timers and experts on this subject will carry out a professional research into this aspect of our culture or the history of our village shall remain incomplete. That will leave future generations with massive gaps in our knowledge on the way of life which has changed massively in the last half century.


Passing on the information from the older generations is something we all need to do before the dust covers it to the point that few will be alive to help us all understand our roots.


Sincere thanks to Andreas Yiannakou & Panicos Nikiforou in helping to translate and write many of the nicknames into the Greek script. A special gratitude to Panicos’ painstaking research into the meanings of many names which has brought a deeper understanding of why  many individuals may have earned their nicknames. Sincere gratitude to Artun Gökşan ’Götsa’ for rearranging the lakabs in Alphabetical order and editing the Turkish script*****************************************************************************************************


Lakablar/takma adlar Kıbrıs yaşamının ortak bir özelliğiydi. Ancak Lurucina bu geleneğin ön saflarında yer alıyor gibi görünüyordu. 1700 lerin sonlarından 1970'lere kadar olan dönemde nüfus bu kültürün büyük bir artışını yaşadı.


Lakablar/takma adlar Kıbrıs yaşamının ortak bir özelliğiydi. Ancak Lurucina bu geleneğin ön saflarında yer alıyor gibi görünüyordu. 1700 lerin sonlarından 1970'lere kadar olan dönemde nüfus bu kültürün büyük bir artışını yaşadı.

Bazı lakaplar/lakablar insanların ticareti, alışkanlıkları, tuhaflıkları sonucu veya aileden miras olarak verilmiştir. Eski zamancılara göre bazılarının anlamları vardı, bazıları ise gerçek isimlerinin bozuk versiyonlarıydı.


Mesela bir isim Mehmet olsaydı Bedi, Mehmetça, Mehemmeçça vb. lakabı gelişirdi. Seyit-Ali'ye 'Seido' denilirdi. Zabuni, Kavukko, Yeromero, Hrisafi, Kazmalevri, Treboyadi, Siliono ve Tahura gibi köyün en eski lakablarından bazıları ya yeni lakablarla değiştirilmiş ya da Kulaklı durumunda Fgâga'nın Yunanca versiyonuna değiştirilmiş olabilir. Birçok eski lakab, kişinin açık ten rengini yansıtmak için Aspri yerine Sari'yi kullanırdı.


Lakab 'Gatto'nun (Kedi) nasıl ortaya çıktığının hikayesi çok ilginç çünkü aile başlangıçta 'Buttari' olarak biliniyordu. Görünüşe göre Osman Yusuf, polis onu ararken çalıların arasında saklanıyordu. Hava kararmak üzereydi, çünkü hala ışık vardı, ancak polislerden biri çalıların arasında parlayan bir şey fark etti ve Yusuf Osman 'Buttari'nin karanlıkta gözlerinin parıldadığı ortaya çıktı.


Daha sonra "Da ammagya du yallizzan sandon Gatto" (Gözleri kedininkiler gibi parlıyordu) konuşuldu ve isim takıldı. Bundan sonra tüm aile Gatto'nunki olarak tanındı. Hikayenin ne kadar doğru olduğu bazıları tarafından tartışılabilir, ancak bazı eski zamancılar bunun bir gerçek olduğuna yemin eder. 'Gutsoveli' gibi diğerleri kelimenin tam anlamıyla bir bacağın veya kolun sakat olduğu gerçeğine atıfta bulundu.


Bu dönemde toplamda 400'ün biraz üzerinde lakab vardı. Benzersiz bir kültür mirası bırakmış ve Kıbrıs'taki birkaç köy gibi Lurucina halkının karakterini şekillendirmiştir. Latince, Yunanca ve Türkçeye uzanan çok dilli takma adlar, Lurucina'nın yerel yaşam tarzında önemli bir rol oynamıştır.


Her ne kadar genç nesillere tuhaf görünse de, bilinmesi gereken önemli bir şey, bugün bazılarının bu lakabların/Takma adların modernleştirilmiş versiyonları olan soyadlarına sahip olduğudur. Umarız bazı eski zamancılar ve bu konunun uzmanları kültürümüzün bu yönüne yönelik profesyonel bir araştırma yaparlar, aksi takdirde köyümüzün tarihi eksik kalacaktır. Bu, son yarım yüzyılda büyük ölçüde değişen yaşam tarzımızda gelecek nesillere büyük boşluklar bırakacak.


Bilgiyi eski nesillerden aktarmak, çok az kişinin hayatta kalıp köklerimizi anlamamıza yardımcı olacak noktaya gelmesine kadar, hepimizin yapması gereken bir şeydir.


Takma adların çoğunun Yunanca harflere çevrilmesine ve yazılmasına yardımcı oldukları için Andreas Yiannakou ve Panicos Nikiforou'ya içten teşekkürler. Panicos'un birçok ismin anlamlarına ilişkin özenli araştırmasına ve birçok kişinin neden bu takma adları kazanmış olabileceğine dair daha derin bir anlayışa yol açmasına özellikle minnettarız. Lakabların alfabetik sıraya göre düzenlenmesi ve Türkçe harflerle düzenlenmesinden dolayı Artun Gökşan 'Götsa'ya içten teşekkürlerimi sunuyorum


**********************************************************************************************************


Anecdotes and origins of some lakabs/nicknames.


In addition to various sources (listed on the sources page) many lakabs were found on the records of Ibrahim Tahsildar and the Ottoman census records of 1878. Hüssein Selim's help on this subject has been absolutely fantastic. I wish to thank him for his knowledge and contribution in helping with the translation of many lakabs.


By Hüssein Selim

Most of the nicknames in the village have an equivalent or meaning in Turkish or Greek. For example, Aspri (White), Mavri (Brunette/Black), Gunduro (Short), Gondo (Short), Shago (Growing in the shade), Birgo (Castle), Haranga (Secret hiding place), Batta (Mustafa), Bada (Ramadan). ), such as Bedi (Mehmet)... Besides these, as far as I know, there are nicknames that have no equivalent or meaning in either Turkish or Greek. For example, Tindi, Gunetti, Verde, Geleo, Gigeo, Skuri, Tsende, Trambulli, Fucelli, Gitimiri, Babui, Manna, Badudi, Bardiçço. We cannot know for sure who gave these nicknames to these people and why?


By Hasan Gazi

SURFI, “Pinto Surfi” caught my eye in the nicknames section of your site. I am his grandson and there is no one else but me. I am the only heir to this nickname. The story of this is as follows: My grandfather Surfi was sent to the grocery store to buy SURF (washing powder). He also had a twenty in his pocket. While he was going through his pocket, the twenty fell out and disappeared among the belongings and bags lined up on the floor. He searched but couldn't find it. Cefalali asked himself: "What would you buy for your twenty?" My grandfather replied: "I was going to buy SURFI"... "Well, is it worth searching for a twenty all day long?" So he started to be called PİNTO SURFI /Stingy Surfi. This is the story.


By Mehmet Veli Kirlapo

When Veli Mustafa 'Lurto' was young, he was having dinner and drink with his friends. While smoking he looked around for an ashtray. He could not find one. Noticing that there was a small tin tray he asked one of his friends  “Ozmu jindo kirlapin olan" ? (pass me that kirlapin). His friends thought his use of the name was so funny that they began to call him Kirlapo.


By Ayşhe Fadel

My grandad was Kondoz. Meaning short because he was. His father was Üçokka because as a trader he weighed his produce and it was always üç okka - 3 okka. No more no less!!! Love the lakabs.


ABEYDO

ADEMENOS. Χαϊδεμένος: fondling, darling:

ADO / ADİNA- Eagle / Kartal

AFDULLA / AFDULLİNA

AGUİ

AĞA- Local Chief (the name was originally used for officers of the Janissaries)

AHHA

AHMADES

AKSİPPA-Suddenly, Quick/Atik, Çabuk. Άξιππα , Ξαφνικά

ALİGGO/ALİKKOBABİ

BABİRO-Geese. Πάπυρος (male)

BABUTSARO-Büyük Potin / Ayakkabı. Παπούτσαρος is also very big shoe,or Babutsa for prickly pear (παπούτσα) 

BADA - Short name given to Ramadan's

BADADO- Potato. Πατάτα

BADUDİ

BAŞİ

BAHCALARLI-

BALAVOS-Silly / Ahmak. Παλαβός

BALLİGARİ-Brave / Cesur. Παλληκάρι

BAMBO

BAMBULOS-High Place/Raised ground like a small hill. Πάμπουλος

BANDİNELLİ

BARBOROS

BARDİÇÇO

BAŞİ-Fat / Şişman, Παχύς

BATSALO -Πάτσαλος, with black and white spots

BATTA - Short name given to Mustafa's. Or an old Cypriot word Vatta could also be the vessel/vase to put water

BATTUKA

BATURİ

BBC- BBC television (it was given to this person as he always relayed BBC news in the village coffee shops)

BEDASİ -Swift / Atik, Hızlı

BEDE

BEDEVİNO-A Bedouin

BEDİ-Mehmet

BEDİNO

BEDİNARİ- Πετεινάρι, young or small rooster

BEKİRCİK------Bekir junior

BEKKİRO---------Bekir

BENDAŞŞA

BESLEME / BESLEMİNA


CAMALU

CANGİ

CEBE

CEFALALİ. Κεφαλάρι- Something to lay your head on, pillow or the kefalari of the bed means the side where your head is laying.

CHRİSOVONDU-gold-tooth/altın dişli. Χρυσοδόντης : One with gold teethÇAKAR. Τσιάκκος (masculine), comes from τσιακκί (neuter) means pocketknife

ÇAKKO-Brave / Cesur, Keskin. Τσιάκκος (masculine), comes from τσιακκί, neuter that means pocketknife

ÇAKLİ

ÇAMURİ-Mud / Çamur

ÇARTA / ÇARTU-Large Plate / Büyük Tabak. Τσιάρτα (feminine for the large plate). The surname in Cyprus dialect is Τσιάρτας (masculine)DAMBA

DAMDELEN

DANELLİ

DAUDİ / DAUDU-Davud

DEBRELİ

DELİYO-Perfect / Mükemmel. Τέλειος (masculine)

DİDO

DİMA

DİRİMO. Τυρίμος is a surname of some Greek-Cypriots

DİTSİROS-Naked / Çıplak. Τίτσιρος (masculine)EDEMİ

EFE

EFENDİFARANGA- A Narrow Straight / Darboğaz

FESA-A fes-hat used to be worn during the late Ottoman period. Φεσάς, one who wears φέσι

FGAGA- Ears / Kulaklı. Φκιακάς: One who has big ears

FİDİRİKKO/FİDİRİKKU - Latin name Federiko. Φιτιρίκκος

FİLAERDİ / FİLAERDİNA
GABLANİ / GABLANU

GABRO-----Tower. Powerfully built man . γάβρος

GAÇÇARO / GAÇÇARİ ----the nickname in some parts of Turkey is used to refer to an obstinate or tall person (may have originated from a Turkish clan called the . Κατσιαρής, In Greek Cypriot means making a noise. Κατσιαρίζω 

GADABELLO---- Very Crazy / Tam Deli. Κατάπελλος

GADELA

GADİNA

GADİRİ

GAFGARİ----Καυκαρής, Καύκαρος , bald

GAKİNDİRİ

GALABA. An old Turkish word meaning an indecisive person. Καλαβά

GALECİ- A Goal Keeper

GALLEŞİ-Crafty / Kurnaz

GALLİGA / GALLİCİNA------Horse Smith. Καλλικάς ‘Someone who places shoes (kallitja) on a horse,mule etc

GAMBURİ-Καμπούρης –Kambur/Humpback

GAMİNO

GANARİ / GANARU-Καναρί - canary colour –vivid yellow: Κανάρης is a Greek and Greek Cypriot surname. Καναρίνι also a canary bird. 

GANELLİ. Κανελλής ? maybe from κανέλλα (cinnamon)

GANGRELLO

GANNU-Skinny / Zayıf. Κάννας

GANULLİ

GANURYA

GAPSULARİ-Rifle Muzzle

GARABİNNA-An Arabic word for rifle. Καραπίννα

GARABUBA

GARAGANNA

GARAHASANİ/GARAHAŞANİ-Black Hasan/ Karahasan (given to many people who had dark complexions)

GARAMUSTAFA-Black Mustafa/ Karamustafa

GARAOLİ-Snail (it's more likely to have been corrupted from the original family name of Kara-Ali). Or from waive round hair –round like Karaoli. Καράολος

GARAŞMAYLİ- a corruption of Kara-İsmail

GARAYİ

GARGABLUMİ- Garga-crow, or blumi in Greek is Nakış- Πλουμί in Greek is embroidery

GARGAİ-Garga. A Crow. Κάρκας

GARGAVLİ

GARGAYA

GARİBİ / GARİBU-Strange

GAŞANO / GAŞANU

GAŞAOLİ/GAŞAOLENA-Gaşha in Greek means box. Κάσια

GATRİNİ

GATSURA-burnt to ashes? or a reference to the burning of wheat seeds

GATTO-Cat / Kedi. Κάττος

GAVAZ

GAVLEŞİ / GAVLEŞENA

GAVUKKO

GAYİ / GAYİNA

GAYŞA

GAZMALEVRİ

GAZZO

GEBE-Pregnant also given to someone who tends to be loaded with problems

GELEO

GELİ

GELONA

GEREKKO-Could mean a Greek

GEZZU

GİÇÇO/GİÇÇU -A pious person. Dini ve Allaha tapan bir insan

GOMBUMUSTAFA


 


HACALİ / HACALİNA-A pilgrim / Hacı

HACARO

HACİ HARRA

HAHUMA

HALİL-AZA

HALİLO- literally Halil

HAMİDİ

HAMİLİ

HARANGA- Kuytu saklanacak yer

HARMACİ- Bitter / Acı?

HASAN EFENDİ

HATTA. Χαττάς

HOPYAZİBO

İTELLİ

İZZETTİ / İZZETTUJUFFA (CUFFA)

 


KAFA- Head

KALE-Goal or Castle

KALEA

KALİ

KAMİLCİK- little Kamil 

KÂMİLO-Big Kâmil. Καμηλος

KANARYA-A Canary

KAPLAN-Tiger

KARABARDAK (GARABARDAK)-----Black Glass / Cup

KARACA. Καρατζιάς?

KARAGANNA (GARAGANNA) . Kara is black and kanna is a cane. Metaphorically it's someone with long black legs, Καρακάννας

KARANFİL-Carnation

KARAYİ (GARAYİ)

KARTAL-An Eagle/Ado

KASİNO------Casino

KAVAZ (GAVAZ)-A bodyguard/guard

KAVUKKO (GAVUKKO)

KAZUMİ

KELEŞİ-Large head / Büyük kafa, someone with a large head or,  Keletjis a stubborn personLAGYOBİ

LAİPPİ

LALA -Çocuk bakımcısı, eğitim ve öğretimiyle görevli kimse: someone who cared for children, normally a teacher 

LAO-A Hare/ Yabani Tavşan. Λαός

LAURGANO

LAUTACİ
MACİDİRİ

MAGARUNYA-Makarna / Macaroni. Μακαρούνιας

MALAGA/MALAGU. Silly / Delilik Eden

MALLARİ

MANCALİ / MANCALİNA-Door Step

MANCİBA. Μάτζιπας

MANDAKO

MANDAYİ / MANDAYİNA

MANİ–A corrupt version of the name Osman, or Osmani in Greek Cypriot

MANİÇÇO / MANİÇÇU

MANNA /MANNİNA

MARATALI

MARKOS. Μάρκος

MASARİ. Μάσαρι

MAŞRAPPA - a Tankard

MATSA / MATSENA

MATTAGA

MATTAGİOLİ

MAVRİ-Black / Siyah. Μαυρής

MAVROMMADİ-Black eye / Karagözlü. Μαυρομμάτης

MAVROMUSDAGO- black mustache 

MAVRUBİ

MAYMUNİ- a monkey

MBEYİ

MECA

MEDO

MEHEMMETÇA / MEHEMMEÇÇİNA--Mehmet

MEHEMMETTA-----Mehmet

MEYHANECİ- an innkeeper

MİDİLLU

MİMMİ

MİNELLA--Midwife? Or Emine
NAFİ

NALOSU

NASİBİ / NASİBU- from the name NasipOLOYELO------ A person who often smiles

ONBAŞI ----- Corporal. Όμπασιης

ORDANGELE
PAÇA. Ππασιάς

PANÇO

PAPGEN

PAŞİ

PAŞO / PAŞENA----- Paşha

PEKRİ could be someone who likes to drink. ΠπεκρήςRACİ HOCA

RAHMELİ--------Rahme

RAMADİ

REZANİ

SAKUDİ

SALİ

SARDDA

SARGA. σαρκά– Old broom made from straw

SASETTİ / SASETTİNA

SASİ

SAVARİS


SDİLLO / SDİLLENA-A post/ Direk. στύλλος, pillar

SELİMİ

SEMANİ

SETTARİ

SGAMBİLİ. σκαμπίλης. Σκαμπίλι is a game with playing cards

SGENCİ

SGİTSA. Σκίτσα - Sketches / Drawings Σκίτσας

SGLİNİGO. Σκλινίτζι (sklinitzi), is a plant that grows at the sides of a river or where there is much water. 

SGORDALLİ – Σκορταλλός – Skortallos – A small bird of Cyprus. It has a tuft of feathers on its head and it builds its nest on the ground

SGULUGA-Worm /Gurt. Σκούλουκος in GC

SGURİ / SGURİNA-A Latin/Greek word for dusk/dark. Σκούρος - SkourosŞAHALLU

ŞABATTİ

ŞAGALLİ

ŞAGO-Gölgede büyüyen/growing in the shadow. Σιακός

ŞAHALİ

ŞAHALLU

ŞAHİ / ŞAHİNA

ŞARABU-Wine / Şarap

ŞARMATTA-Noisy / Gürültülü

ŞARVUTTİ

ŞEFGO.  According to a family member, Ramadan Özyalçın, his father told him that due to his position as head (ŞEF in Turkish) or boss, people simply called him,  ŞEFO or ŞEFGO. As a result the nickname became part of his identity.

ŞEKERU-Sugar, sweet / Şeker, tatlı

ŞELUKKA

 TAHİRO- Tahir

TAHUREDİ– A pious person/ Dini bir kişi

TAO GORİ

TARİ may have originated from a person wearing lined or checked clothes. Şetârî / şeştârî :Çizgili kumaştan giysi,

TAYİ

TAYMA

TİKKİRİ

TİKKU

TİNDİ

TOKKOLA

TOMAS

TOPAL-Lame

TOSUN-Fat / Şişman OR Bullock / Male Cow

TOZZİ---Dust / Toz (In Italian the word Tozzi means one who is rather short and stout. İtalyanca’da Tozzi kısa boylu ve sağlam bir kişi anlamına gelir) Ττόζι This family originated from a cavalry Sipahi family. The name may have been given to the fact that the horse usually leaves a lot of dust while galloping. This of course is speculative as the reason for the nickname is not known. Many in this family have large stature’s and are tall individuals.ÜÇOKKA--- A measure of weight before the introduction of the kilo. The original nickname was Üçok which may have its origins in a Turkish/Turkoman clan named the ’ÜÇOK'lar (the 3 arrows)
VARDA

VECİ / VECİNA

VELİ USDA / VELİ USDİNA

VELONA-----Needle/ine. Βελόνα

VERDE- verdura/green in Italian
YAHUDİ / YAHUDİNA. Γιαχούτης

YAKULA

YALLİTSİ---shining/parıldak

YALLURA --Refers to a blue eyed and fair haired individual. Γιαλλούρα (female), Γιαλλούρης (male)

YANNAKKO / YANNAKKU from the name Yiannakos (Γιαννακός)

YANNİTSARO--Yeni-ceri/Janissarie . Γιαννίτσαρος

YAPICI

YASENA


ZABİDİ / ZABİDU---Zabit

ZABUNİ

ZAMBARİ

ZANO

ZARDAGANYA

ZAVLİ. ζαβλί – something that has burned to ashes

ZEHRU--Zehra
ALİGUNNİ

ALİ KALİ

ALUBO/ALUBİNA-Fox/Tilki. Αλουπίνα. (feminine). Αλεπού

ARİF BİLLAHİ / ARİF BİLLAHENA

ARİFO / ARİFU

ARKONDİ-Rich / Zengin. Αρχοντας

ARNAUDİ-Albanian / Αλβανός

ASPRİ -White / Beyaz, Ασπρής

AVCI-Hunter

AZGARİ

AZGUNİ-Hypa-activeBEYA

BİALİ-Derives from the name Ali

BİDE-pitta. Πίττα

BİHİGO----- Baboon. Πίθηκος

BİLİ

BİNDİ

BİNYAO

BİRGO / BİRGU- Kale / Fort. Πύργος

BİRİNDİ

BİRİNİ--------One / Tek

BİROYADU---Someone from Piroi/Piroili . Πυρογιάτης

BİSSİ-

BİSSURGODİ-Someone from Bissuri village. Πισσουρκότης

BİTİRİM-

BİTORDO

BİTTA

BİTTAGA-Flat / Ezilmiş. GC: Πιττάκας, the word comes from pitta

BİZZİMBİ. Πεζίμιν, ? something to play with, also: game

BODİRA

BODİRİ / BODİRU-Small Glass / Küçük Bardak, Ποτήρι

BOHURLU----- from the village of Abohor

BORDO / BORDU

BOTSİ------Small Bottle, Ποτσίν

BÖYLE

BRAİMULLİ -----a corrupt version of İbrahım

BRİMBİ-----

BUDUDA

BULLİCİ

BURİ

BURUNDİ

BUTTARİ

BUZZİ------ Hernia / Çatlak

BUZZOMANİ


CIDIK

CIKDI

CİCİ

CİDARİ

CİDRİNO

CİLİ / CİLİNA

CULLİ
ÇATAN

ÇAVUŞİ DU BİLİ--

ÇEMBERLİ

ÇERKEZO-Çerkez / Circassian. Τσιερκέζος

ÇIKIRIKCI-someone who is a bone clicker. Clicks bones into place

ÇUFFO / ÇUFFU

DRAĞANOCİMBİ

DRAMBULLİ-Dwarf / Cüce??

DRAMBUKKO

DRUNGO

DUMBALO. Τούμπαλλο . after you hit your head a toumballo appears (round swollen tissue)

DURNO / DURNENA

DURZİ Genç veya boylu olmayan bir kişi. Τουρτζίν: Young or not very tall
ENGLEZZO / ENGLEZZU

EŞHEO
FRANGO / FRANGU Φράγκος. some people in the old days were called Frangos because they were the first one to wear Frangika (modern clothes) ie they wore trousers – pantelonia instead of the traditional vraka

FTİRİ-------Flea / Bit? Φτύρης – Someone who may have fleas on his head.

FUCELLİ / FUCELLENA-----Door Knob?GOMMATGAZMENO

GİDANNO

GİDARMİ

GİDİGOLA

GİGEO

GİGİ-Petit / Cute

GİKKİ

GİKKO

GİLLO

GİNEZZO / GİNEZZU. Κινέζος , named after someone who may have eastern/Chinese type eyes or features

GİNGİ / GİNGU

GİOLUGUSEYİ (GYOLUGUSEYİ)

GİONELLO (GYONELLO)

GİTİMİRİ

GİTSİ / GİTSENA

GOBELLA

GOCAGARO-Old / Yaşlı

GOÇÇİNO-Red /Kırmızı. Κότσινο, Κόκκινο in Greek

GOFTİROS. Κοφτερός - Kofteros – Very sharp

GOLOGA-A large marrow / Kabak. Κολόκα

GOLOMUSDAHO

GOMBO. Κόμπο, a knot Κόμπος

GONDO-Short / Kısa. Κοντός

GONDOLİSİ

GONDOZZİ. Κοντοζής

GORDONBİHDİ / GORDONBİHDENA

GOROVGALİ / GOROVGALU-Someone from Gorovya??

GOSİENYİNA literally 21

GOŞŞADİ / GOŞŞADU someone from Goşşi

GÖTSA

GRİVAS-A Greek name. Γρίβας. Literal translation is a gray horse . It originates from the Italic word grigio meaning gray.

GUBANİ

GUBİ

GUÇUKKİ / GUÇUKKENA

GUDALARİDİ

GUDALLA. A ladle (large spoon) Κουτάλα

GUDUZ

GUFO / GUFU-Deaf / Sağır. Κουφός

GUGO / GUGU- A shelter / roof made from canes Κούκος

GUKKUDİ----- A hermit, someone who stays at home all the time? Κουκκουτής

GULAKLI

GULEA

GULLO

GULLUBİ

GUNDİTSA

GUNDURO-Short person / Kısa boylu. Κούντουρος. 

GUNETTİ

GUTTUBA

GUTUMBİ

GURGULLİ

GURİO

GUSBO

GUSELLA

GUŞA

GUŞUNU

GUTSOVELİ

GUTSOVELO

GUTSUGUDİ-Karaböcek / Cockroach. Κουτσουκούτης, comes from κουτσουκούτα cockroach)

GUTSULLO / GUTSULLU--A fresh crooked vine stem? κουτσούλλα. But κούτσουλλος koutsoullos

GUTTUBA. Κουτούμπας

GUVARA

GUZZU

GYOLUGUSEYİ 

GYONELLO 
HOROZ-A rooster

HOPYAZ

HOROZ----------A rooster

HOSTRA----Hidden, Χώστρα

HUBİ

HULU

HURRUMBİ--Corruption of the name Hürrem bey (The family is reputed to have originated from Antalya, Turkey)

HRİSAFİ-Gold / Altın Χρυσάφι (someone who is wealthy or may own a lot of gold, Kara Mustafa 'Hrisafi was actually a very wealthy landowner) Χρυσάφι is gold but the name that comes from it, is Χρυσάφης

HRİSOVONDU------Gold teeth /altın diş. Χρυσοδόντης 

KELİ. Κέλης or Κκέλης - Kelis Bald Man

KELLE-Head / Kafa. Κκελλέ

KEMİK- Bone

KENEDİ- someone who looked like President Kennedy

KERLO

KİDİOLİ

KİDURİ / KİDURİNA

KİHHİ

KİLİNCİRO. Gypsy. Κκιλίτζιρος

KİNA

KİKKİ (GİKKİ)

KİRLAPPO. Κίρλαππος comes from dirty ashtray/Kirli kül tablası

KLEVER

KOLACI

KOLOKA (GOLOGA)-Large Marrow /Büyük Kabak. Κολόκα

KU / KUNENA

KUDİ

KULAKLI (GULAKLI)-Large Ears

KULEA (GULEA)

KULLO ? (GULLO / GULLE) Kulle in Turkish means tower

KUNDİ / KUNDİNA

KURİ

KUSUNA

KUVARO (GUVARO)

KÜSLER
LAUZARDA

LEFA

LEVENDİ-Handsome, Courteous /Yakışıklı. Λεβέντης

LONDO

LORDO / LORDENA- A Lord. Λόρδος

LUGA-A Greek name Λούκας

LURTO
MİNNOŞ / MİNNOŞENA- Adorable

MİRMİKKO

MİSİGİGO / MİSİGİGU

MİŞARO- Lizard

MONO / MONİNA--Single / Tek. Μονός

MONOFİLLİ/MONOFİLLENA-Single leaf/Tek yaprak. Μονόφυλλος

MOSOLİNİ - A person who looks like Mussolini, Μουσολίνι

MUDAHO / MUDAHU

MUDAHOS DU FESA

MUDRA-Face / Surat. Μούτρα

MULLAKKO-Fat & Slow / Şişman, Ağır

MULLA

MULLATTA

MULLİ

MUNDUKKO

MURAÇÇİ

MURADO-A name Murat

MUSDAFELLA

MUSDAFURİ --Mustafa

MUSDAHİ

MUSDAKKA------Given to some people who were named Mustafa but more likely indicates a person with a large moustache, Μουστάκας

MUSDAMBEŞİ

MUSDİ ----Mustafa

MUSGLİ

MUSKO / MUSGU-A flower, nice scent. Μούσκος

MUSLU

MUSURDA

MUTRA

MUYA-Fly / Sinek. Μούγιας

MUZZAFERİ-----A name Muzzafer
NEGROHAFDİ-----Gravedigger / Mezarcı. Νεκροθάφτης

NİHDA-Night / Gece. Νύχτα

NOÇOOTANGUDİ

OTTAMİ

ÖKÜZ-Bull
PEMBURU

PİRE--Flea. Pire gibi, Very agile

PİRİLLİ--Marble. Ππιρίλλης

PORTO

PSAFGYA

PSİLL /PSİLLU-A straw fly or Psillos means tall. Ψύλλος 


RİALA-An old Ottoman coin/Eski Osmanlı parası. 

Ριαλάς, the coin is ριάλα

RİFATTO - Rifat 

ROVİTTA

RUSSO-Ginger haired, fair or Ρούσος, red haired

SGURUMUNİ. Σκουρουμούνης

SİLİMİ / SİLİMU

SİLLİRGA

SİNEK 'muya'------a fly

SİNESTERİ

SİSTİLLİ. A tidy person. he/ she/ it tidies up.

SİYE

SKORDO-Garlic/Sarmısak. Σκόρτος 

SKUFİ. Σκουφί – a small ‘’hat’’ to cover their head

SKUFİDİ. Original Ottoman archives record this nickname as ''Skufedi''

SKULLO. Σκούλλος

SOKRADİ-Socrates Σωκράτης. It may have been given to someone in the village who displayed an intellectual mind.

STRAOMERO - Blind Ömer / Kör Ömer

STUPOMADİ. Στουππωματί

SULUMANİ- Süleyman 

SURFİ-comes from the washing powder "Surf" (Surf Çamaşır tozu)

SURUKİ

SUSİ

ŞEMMEDO-Corrupt name for the name Mehmet

ŞERİFALLA

ŞERİNYA

ŞİLİONO - Kırlangıç, (A Swallow bird?) Σιηλιόνι is the bird in GC. The name was given to a cavalry Sipahi family in the village. It may be argued that the flight pattern of this bird in swooping, diving, twisting, and rising flights could indicate the swiftness and agility of the cavalryman in question. The family in question is the paternal ancestor of the creator of this site.

ŞİRADİ /ŞİRADU--------Widower / Dul. Σιηράτη in GC

ŞİMŞAK -----------Lightning. In this case the name was given to a photographer, his constant use of the camera brought comments of ''şim şak'' similar to click click by the sound of the flash.

ŞUBİ

ŞUFTA

TRAKO

TREBOYADİ

TRUKKO

TSALİ, Τσιαλής

TSAYERA-Chair maker / Sandalyeci. Τσαεράς.

TSENDE-  Bag / Çanta, Τσέντα

TSİTSİ

TSURO, GC Τσούρος, Male Goat

TURABİ. Ττουραπής

TURÇİ-Turk/Türk, Τουρτζίν

TURLUMBİ

TURULLİ


 

UŞİ. A very strange nickname as there is an area in the city of Lozan with this name (the real name is actually, Ouchi but the Turks pronounced it Uşi so as not to confuse it with the Turkish pronunciation). In fact the treaty of Uşi was signed by the Ottomans with the Italians in 1912 which ended the Ottoman rule of Libya.


VİDİNNİ

VİZZAGO. Βύζακος, Big stone

VOSKOS. Βοσκός - Shepherd

VOVOS / VOVU 

VRANGO / VRANGU. Βράγκος or Φράγκος, see FRANGOYASSİ

YASUMULLO

YENİÇERİ---a Jannisarie, Γεννίτσαρος

YEROMERO. Old Ömer / İhdiyar Ömer

YEROMUHDARO. The Old Muhdar / İhdiyar Muhdar

YORGANCI / BABLOMADAS----- A person who makes quilts. Παπλωματάς

YUSUFCUKKİ---- Yusuf

YUSUFİGO---YusufZİMBRİKKO

ZİZZİRO / ZİZZİRA Cigada, Ζίζιρος

ZMAYİLO--İsmailo

ZMAYİLOKKO

ZMAYLEDA / ZMAYLEDENA---- Feminine version referring to an İsmailo's wife

ZORNONicknames /Lakabs

bottom of page